Disclaimer

Disclaimer websites Stichting VierTaal

Websites:

Alle websites van stichting VierTaal, haar scholen en diensten (incl. onderliggende webpagina’s), te weten;

Gebruiker:

Bezoekers van bovengenoemde websites.

Bedrijf:

Stichting VierTaal; de bevoegde uitgever van de webpagina’s.

Het onderstaande is van toepassing op al onze websites. Door een website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting VierTaal

  • werkt de inhoud van de websites regelmatig bij en actualiseert de websites regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze websites onvolledig of verouderd is.
  • is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • verschaft informatie op haar websites, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de informatie op onze websites.
  • kan de websites naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

 

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze websites. U mag de informatie op deze websites niet misbruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting VierTaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting VierTaal.