Downloadpagina

Aanvraagformulier verlof locatie Almere

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locatie Purmerend

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locaties Amsterdam

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Schoolgids 2019-2020

Dit is de schoolgids 2019-2020 van de Alexander Roozendaalschool. De scholen in Amsterdam en de nevenvestigingen in Almere en Purmerend maken deel uit van de instelling VierTaal. Dit is de openbare instelling voor cluster 2 in Noord-Holland/ Flevoland.

Jaarplan Alexander Roozendaalschool 2019-2020

Mini-schoolgids 2019-2020

Strategisch Instellingsplan

In deze download vindt u het Strategisch Instellingsplan van Stichting VierTaal voor de periode 2019-2023.

Klachtenregeling Stichting VierTaal